Post Image 1


APTRA

APTRA are menirea de a reprezenta și apăra interesele profesionale ale membrilor săi în promovarea, dezvoltarea producției și comercializarea produselor din piatră naturală, fabricate sau comercializate de către asociați.

În egală măsura APTRA militează pentru consolidarea legăturilor dintre beneficiarii produselor din piatră naturală și asociați, precum și pentru promovarea și continuarea tradiției vechilor bresle ale pietrarilor din Transilvania.